Kackerlacka / Kackerlackor

Kackerlackan tillhör våra allra äldsta insekter. Kackerlackorna är 400 miljoner år gamla och det finns ca 4.000 arter. Dock är det enkom ca 10 arter som lever i människans närhet. Kackerlackor äter nästan ALLT. Alltifrån sådant som vi själva äter, till sådant som finns i soporna. Krisar det sig kan de även (likt pälsmalar) äta päls, läder och ylle. Finns inte heller detta tillgängligt drar de sig inte för att äta tvål och papper som ofta finns bl.a. under badkar (speciellt de kackerlackor som befinner sig i badrummen).

Kackerlackorna förorenar med sitt illaluktande sekret, vilket i praktiken gör det omöjligt att rädda angripna matvaror. Doften är så pass stark att den sitter kvar, även då man kokat dem. Denna starka doft kan orsaka allergireaktioner hos människor och kackerlackor är även stora smittbärare.

Kackerlackorna har en snabb förökningsförmåga. T.ex. så räcker det med fem honor för att öka antalet i en koloni med 200 nya kackerlackor var femte vecka.

Bland de många sorters kackerlackor som finns i Europa är den tyska kackerlackan, Blattella Germanica och den Orientaliska kackerlackan, Blatta Orientails två av de mest förekommande.

Den Tyska kackerlackan (Blattella Germanica) är den mest förekommande kackerlackan i Sverige och den kom till Sverige under 1700 talet. Tvärtemot vad namnet antyder är den tyska kackerlackan inte tysk från början, utan härrör, likt människan, troligen från norra delen av Afrika. Den är ca 13mm stor, ljust brun med två mörka ränder längs med kroppen. Den tyska kackerlackan har vingar, men de är dålig flygare. Deras reproduktionsförmåga skall inte underskattas då honan bär ca 50st kapslar med ägg och varje kapsel i sin tur innehåller ca 30-40ägg. En enda befruktning är tillräcklig för att befrukta alla hennes kapslar med ägg, som hon lägger ca 4-5 veckor efter befruktning. Äggen kläcks redan nästa dag.

Den tyska kackerlackan är ljusskygg och trivs bäst i en varm och fuktig omgivning. Den klarar temperaturer mellan -5 till +40 Celsiusgrader.

Den tyska kackerlackan angriper livsmedel inte bara genom att smutsa ner och avge en otäck lukt, utan även genom att äta av det. Vidare angriper den tyska kackerlackan även textilier, papper och läder. Eftersom kackerlackan förorenar och sprider smitta, anses den även vara en sanitär olägenhet.

Maldosa/ Malfälla för kackerlackor är inte enkom effektiv i skadedjursbekämpning utan även för att ta reda på, eller få en fingervisning om, hur utbrett problemet med kackerlackor i det egna hemmet är.

 Till: Tyska Kackerlackan

Till: Orientaliska Kackerlackan

 

Tysk Kackerlacka                                   Tysk Kackerlacka

Tysk Kackerlacka Foto: David Monniaux                          Tysk kackerlcka

 

 

 

Orientalisk Kackerlacka, Hona       Orientalisk Kackerlacka      Orientalisk kackerlacka

 Orientaliska Kackerlacka Hona        Orientalisk kackerlacka    Orientalisk Kackerlacka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *