Skalbagge / Skalbaggar

Skalbaggar

Skalbaggen (Coleoptera) är den största och artrikaste ordningen av insekter, med över 350 000 kända arter. Ca 4 500 av dessa arter återfinns i Sverige. Skalbaggarna har bitande mundelar och i regel fasettögon. Hudskelettet är kraftigt utbildat. Mellankroppen är uppdelad i tre segment; det främsta, prothorax, är fritt rörligt mot de båda bakre; dess ryggparti bildar en halssköld. De båda bakre segmenten är fast förenade och täcks nästan helt av vingarna, vilka endast lämnar en liten trekant bakom halsskölden, skutellen, synlig. Vid det sista segmentet är bakkroppen fastvuxen i hela sin bredd.

Under sin utveckling genomgår skalbaggen fullständig förvandling med ett larv- och ett puppstadium. Larverna håller sig väl dolda och påträffas bl a i markskiktet, i stubbar och virke, mellan barken och veden i träd samt i svampar och andra växtdelar. Förpuppningen sker ofta i jord eller under bark. Färgerna hos larver och puppor är oftast diskreta i motsats till förhållandet hos många fjärilar.

Skalbaggarna har i regel ett par hinnlika flygvingar och ett par hårda täckvingar. Åtskilliga arter saknar dock flygvingar, hos andra arter är täckvingarna starkt förkortade. Lysmask-honan saknar både täck- och flygvingar. Skalbaggarnas ben är olika utbildade alltefter levnadssättet: jordlöparna har långa springben, dyngbaggarna har gräv-ben, jordlopporna har hopp-ben och dykarna simben.

Många skalbaggar, exempelvis; mjölbaggar, ängrar, knäppare och husbock, är svåra skadegörare.

Läs gärna mer om Ängrar och Mjölbaggar under: Fakta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *